oddeleni

Pojď si s námi hrát na flétnu

Výuka kroužku flétny začne od měsíce října. Výuka bude probíhat v prostorách školky, pedagog si vždy děti vyzvedne z tříd a po výuce opět předá učitelce. Výuka bude probíhat každou středu od 12.00 hod - 12.30 hod. Počet dětí je omezen. Je potřeba si zakoupit sopránovou zobcovou flétnu. Školné za jedno pololetí činí 1 000,- Kč.                                                                        

Těší se na vás Vendula Olechno, učitelka ZUŠ