02

Pozvání do třídy Žabiček

Pozvání do třídy Žabiček

Naše třída je nově a moderně vybavená.

Ke hrám dětí je uzpůsobená již chodba a schodiště. Zrcadlová stěna nabádá k zastavení a gestikulaci obličeje. Zrcadlový kout s kobercem a hračkami slouží ke hrám dětí, skupinovým činnostem i logopedickým chvilkám. Jako jediná v MŠ je naše třída vybavená lezeckou stěnou, která je přístupná všem při dodržení určených pravidel. Také právě nový koberec v šatně přispěl ke zpříjemnění tohoto prostředí.

Třída je moderní s mnoha herními koutky. Nechybí zde ani počítač. Výtvarný kout je vybaven magnetickou tabulí s možností kresby fixy a umísťování hotových výtvarných prací na tuto tabuli. Další nový stojan – magnetická tabule je každodenně k dispozici dětem ke kreativnímu tvoření s  magnety a  vlastními  výtvory a je obměňován nakreslenými obrázky dětí. V herně je k dispozici relaxační zóna s herní palubou poskytující dětem prostor s klidným zázemím. Menší paluba s koupelnou je často vyhledávána ke hrám. Módní salón s šatičkami, kostýmy a paravánem je stále obléhán nejen děvčátky. Také závěsný program na tyči jako žebřík, lano a různé houpačky jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Velký balkón umožňuje využití nejen ke hrám, ale i ke cvičení, otužování a dalším sezonním činnostem.

Mezi významné akce obohacující výuku patří spolupráce s Klubem Zvoneček v Odrách a Denním stacionářem pro seniory.

Pořádáme výlety za poznáním, programy s ekologickou tématikou a akce s lesním pedagogem.

Dagmar Tomčíková