Oddeleni

Informace rodičům

Akce MŠ - Únor 2016

9.2. (úterý) - 13.00 hod - 18.00 hod  Zápis dětí do 1.tříd - ZŠ Pohořská, ZŠ Komenská                                        24.2.(středa) - 10.00 hod- divadlo DD  - Dům plný pohádek

Co má umět předškolák

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK ?

                              (orientační pomůcka na pomoc rodičům)

  • Dítě má umět překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem,  skokem   /přes lavičku, polštář apod./, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb.
  • Dítě, které nemá uvolněnou ruku podává horší výkony ve škole, protože neuvolněná ruka ovlivňuje výkony nejen při psaní, ale i čtení, výtvarné i tělesné výchově. Dítě se vyhýbá kreslení, nerado kreslí, kresba je na nižší úrovni. Vzhledem k tomu, že ruka je neobratná, má dítě problémy i v pracovních činnostech, v sebe obsluze /zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků, používání příboru apod./ Zručnost rozvíjíme trháním a stříháním papíru, lepením, modelováním, muchláním různých materiálů, navlékáním korálků a činnostmi, kdy jsou zapojeny zejména dlaně a prsty rukou.
  • Pro budoucí psaní dítěte ve škole je důležité, aby ruka, kterou bude psát, byla dostatečně připravena a uvolněna. Aby budoucího prvňáčka ruka brzy nebolela , písmo bylo upravené, aby stačil tempu práce, je potřeba, aby dítě správně drželo psací náčiní. Musí vytvořit tzv. špetku /jako když chceme solit třemi prsty/. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky. Dítě by mělo umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, horní a dolní smyčku, čtverec, obdélník apod. Nesmíme zapomenout na správné sezení při kreslení a stolování.
  • Dítě by mělo umět rozpoznat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i rozložit na části /puzzle, pexeso/
  • Kolem pátého roku začínají děti vnímat jednotlivé hlásky ve slově. Nejdříve   jsou schopny určit první hlásku, kterou slovo začíná /pes - p/, potom poslední hlásku ve slově a to nejdříve slova končící souhláskou /pes - s/, potom teprve končící samohláskou /pole - e/. Určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a  psaní. V šesti letech znají počty slabik ve slově.
  • Dítě má osvojeno počítání do deseti až dvaceti, zná následnost čísel. Na jedné ruce sčítá a odčítá prsty. Zná názvy prstů. Na kostce pozná zrakem počet teček.
  • Dítě musí vědět jak se jmenuje, jak je starý, kde bydlí. Je schopno reprodukovat povídku, pohádku, zapamatovat si melodii. Nesmírně důležitá je správná výslovnost, protože vada řeči ovlivňuje úroveň diktátů, opisů i čtení. V případě jakékoliv vady řeči je nutná návštěva logopeda /nejlépe kolem pátého roku dítěte/, a důsledné a pravidelné každodenní procvičování výslovnosti v rodině.
  • Dítě se musí umět odpoutat od rodičů. Mělo by znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování /vykání dospělým, zdravení, děkování, “neskákat” do řeči dospělým apod./ Nemělo by být příliš bojácné a úzkostné v kontaktu s vrstevníky a dospělými. Musí být samostatné v sebeobsluze a mít osvojené hygienické návyky /dítě se musí samo obléknout, obout, zapnout si knoflíky a zip, zavázat tkaničky, jíst příborem, udržovat si pořádek ve svých věcech apod./   

Cvičení rodičů s dětmi - 14.1.2016

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 


    (pro děti ve věku 3 - 6 let)

vždy každý čtvrtek od 17.00 - 18.00 hod.

  v tělocvičně ZŠ Komenského 6, Odry

 


V LEDNU ZAČÍNÁME : 14.1.2016

 

 

 

Poplatek:

 za cvičící dvojici: 500,- Kč (14.1. – 28.4.) za cvičící trojici: 700,- Kč

jednorázovém vstup: 50,- Kč za cvičící dvojici: 70,-Kč za cvičící trojici

 

 

 

Vezměte si: sportovní oblečení a obutí, pití

 

 

 

 

 

Těší se na vás  p.uč. A.Oherová 

MŠ Čtyřlístek Odry, Sokolovská 40

 

Akce MŠ - Leden 2016

13.1. (středa) - 10.00 hod - kino - Mášenka a medvěd

26.1. ( úterý) - 14.45 hod -  informativní schůzka p.uč. z obou ZŠ a rodičů nastávajících prvňáčků

dopolední návštěvy 1. tříd, před zápisem do ZŠ

Výlet - Motýlci, Medvídci - 16.6.2016

Dne 16.6.2016 (čtvrtek) jedeme se všemi dětmi na návštěvu do STŘEDISKA STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY v HRANICÍCH                                                                                                                                                    

Odjezd od MŠ : 8.00 hod    

Cena : 110,- Kč ( doprava, vstupné)  

S sebou: batůžek - pláštěnku, pití, malá sladkost nebo ovoce, pevná uzavřená obuv, vhodné oblečení    

Do MŠ doveďte děti nejpozději v 7.15 hod     

Návrat do MŠ: nejpozději do 12.00 hod                                                                                                                                    

            

Bližší informace sdělí p.uč. na daných odděleních