Oddeleni

Informace rodičům

Akce - Únor - 2018

27.2. (úterý) -  Beseda rodičů předškolních dětí s učitelkami a psychology obou základních škol

28.2. (středa) - kino v DD - pohádka - Máša a medvěd

Žabičky na Tříkrálové koledě

Žabky na tříkrálové koledě nejen v DENNÍM STACIONÁŘI

Než jsme se vydali na tříkrálovou koledu, důkladně jsme se na ni s dětmi připravili.  Nejprve jsme se seznámili s příběhem mudrců a velmi učených králů z Východu Kašpara + Melichara + Baltazara, kteří se s dary (zlato, kadidlo a myrha) vydali podle jasné hvězdy poklonit narozenému velmi mocnému králi. Putovali přes Jeruzalém, kde vládl obávaný a velmi zlý král Herodes, který se bál, že nový král ho nahradí. Jejich cesta vedla až do polí a chléva za městem Betlém, kde se do jesliček narodil Marii a Josefu Ježíšek. Vážení  mudrci mu předali  donesené dary.  Ve snu, po zjevení anděla a jeho upozornění, že Herodes se chystá zabít Ježíška, vrátili se jinou cestou do svých domovů. Josef s Marií a Ježíškem utekli do bezpečí v Egyptě.

Děti si vyzkoušely zdolávání různých překážek a cest, zdolávaly lezeckou stěnu, vyráběly koruny pro K+M+B, připravovaly kostýmy, naučily se všech  šest slok písně „My tři králové…“, přinášely „poklad“, hrály různé hry a vše si moc užívaly … J Z koledy jsme pořídili fotodokumentaci , která je ve FOTOGALERII Žabiček.

Hvězdy jsou krásné a tajemné, proto je lidé už po tisíce let obdivují a studují. Znáš i ty nějaké souhvězdí a najdeš je na noční obloze?

K+M+B nejsou ale počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".

Ve čtvrtek 11.1.2018 jsme vyšli do města, abychom koledu zazpívali seniorům DENNÍHO STACIONÁŘE a pečovatelkám Charity. Pro všechny přítomné jsme měli připravené „zlaté“ koruny K+M+B.  Příjemné setkání bylo okořeněno milým společným zpíváním lidových písní. Děti naučily babičky využít písničku k jemnému masírování a velkou odměnou pro děti byla „jízda na rotopedu“. Setkání dětí a seniorů ve všech zanechalo příjemné a hluboké zážitky. Na další společná setkání se už nyní těšíme! Pak naše cesta koledníků vedla do Informačního centra Městského úřadu v Odrách a na návštěvu maminky od Maxíka.  Při koledě jsme  nezapomněli  navštívit  paní kuchařky v naší školní jídelně, se kterými jsme nejčastěji v denním kontaktu.

Přejeme všem, aby byli šťastní, aby nikdo nebyl smutný a sám. Ti co jsou nemocní, aby byli zdraví, aby si nikdo nemusel dělat žádné starosti… Chceme pro všechny přátelství, srdíčka plné lásky, zdraví, klidu a míru.

 

 Dagmar  Tomčíková

23.1.2018 - Divadelní představení - Pískomil se vrací

Dne 23.1.2018 (úterý) půjdeme na divadelní představení „Píkomil se vrací″ do DD. Začátek představení je v 10.00 hod. Odchod z MŠ bude v 9.15 hodNávrat do MŠ v 11.30 hod. Vstupné je 50,- Kč. Děti z třídy - Motýlci - nepůjdou.

Bližší informace sdělí p.uč. na třídách.

Divadelní představení v MŠ - 16.1.2018

Dne 16.1.2018 (úterý) se koná v MŠ Pohořská divadelní představení „O lakomé Bárce″ . Začátek prvního představení je v 8.45 hod -  třídy - Kuřátka, Žabičky, začátek druhého představení je v 9.45 hod - třídy - Motýlci, Sluníčka, Dráčci. Vstupné je 40,- Kč. 

Bližší informace sdělí p.uč. na třídách.

Akce - Leden 2018

19.1. (pátek) - Lakomá Bárka - divadelní představení v MŠ