02

Informace rodičům

Žabičky - U krmítek a krmelce a povídání s myslivcem

Nyní v zimním období se děti z oddělení Žabiček MŠ Čtyřlístek více zajímají o divoká zvířátka a hlavně ptáčky, kteří u nás přezimují. Postupně se s některými seznamovaly a pozorovaly je na vycházkách. Mnohé znalosti především o divoké zvěři si rozšířily prohlížením jejich obrázků a také si uvědomovaly nutnost péče o ně právě teď v zimě.  Proto jsme se vydali s „nákladem“ zeleniny a jablíček k blízkému krmelci, který jsme úplně zaplnili. To bylo radosti! Stopy zvěře u krmelce jsme viděli, avšak  žádné divoké zvířátko. I když jsme se v lese chovali tiše, žádné se neobjevilo. Za to u řeky jsme často pozorovali páry kačerů a kačenek a teď už všichni je umí bezpečně rozlišit podle zbarvení a taky vědí, proč to tak je…Často pozorujeme na vycházkách ptáčky u krmítek rodinných domků a poznáme bezpečně kosa i kosici, vrabčáky, sýkorky, holoubky aj. Také si u našeho oddělení v MŠ pravidelně doplňujeme krmítko různými donesenými semínky.

O myslivosti a jejím poslání  jsme se toho spoustu dozvěděli při povídání s myslivcem Ing. Jaroslavem Tomčíkem. Děti vědí, že k jelenovi patří laň a koloušek, že divoká zvěř má srst nebo peří. Zvěř, že je vysoká, drobná, ale také škodná, a vězte, že děti samy hned vyjmenovaly lišku. Dnes už naše děti vědí co všechno myslivec jako „člověk myslivý“ dělá, že má dle Zákona o myslivosti  povinnost chránit přírodu a pečovat o divokou zvěř, chovat ji, a že má právo divokou zvěř i lovit.

Děti obdivovaly olivově zelené myslivecké oblečení a vybavení, lovecký nůž, bolo z jeleního parohu, mohly si vyzkoušet  různé myslivecké klobouky, zimní čepici, prohlížely si myslivecké časopisy, prohlédly si a mohly si osahat i shozené parůžky od srnců. Ani nedutaly, když uviděly video bachyně s pruhovanými selátky, stádo daňků a hned mezi nimi poznaly krásného jelena. Dále si mohly prohlédnout digitální obrázky loveckých trofejí a záběry z mysliveckých honů i svou učitelku nesoucí ulovené bažanty, výlože a výřady  zvěře a také se při tom dozvěděly jak se ulovené divoké zvěři vzdává  poslední pocta…  Naše děti teď více vnímají co se kolem nich v této oblasti děje a své zážitky a pozorování  s nadšením sdělují nejen  svým blízkým.

Schválně, víte co je v myslivecké mluvě barva, větrník  nebo zrcátko, co jsou světla, běhy či slechy, kdo má na oháňce kvítek, co je čiplenka a kdo je kňour ?

Dagmar Tomčíková

22.2.2017 - kino - Hledá se Dory

Dne 22.2. (středa) půjdeme do kina na pohádku „Hledá se Dory″. Cena 20,- KčOdchod z MŠ v 9.15 hodpříchod do MŠ v 11.15 - 11.30 hod.

Bližší informace sdělí p.uč. na odděleních

Akce - Únor 2017

8.2.  (středa) - ZŠ Pohořská - „Putování s Májou″ - jen předškoláci

22.2. (středa) - kino - „Hledá se Dory″  

ZŠ Pohořská - 8.2.2017 - Putování s Májou

Dne 8.2. (středa) půjdou jen předškoláci do ZŠ Pohořská, kde vyzkouší plnění úkolů „jako ve škole″ s včeličkou Májou. Z MŠ odcházíme v 8.45 hod. Dejte dětem vhodné oblečení (oteplené kalhoty, rifle..) NE kombinézy !!!  Děkujeme

 

Bližší informace sdělí p.uč. na odděleních

Zápis dětí do MŠ šk.rok 2017/2018

                   INFORMACE  K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                             PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 -2018

Ředitelství Mateřské školy Čtyřlístek Odry Vás zve na zápis do mateřské školy ve dnech   2.5. a  3.5. 2017  od 6.00 do 15.30 hod.

                                                v těchto mateřských školách :

 • MŠ Čtyřlístek Odry, Pohořská 23

     www.ctyrlistekodry.cz

 • MŠ Čtyřlístek  Odry, Sokolovská 40

      www.ctyrlistek-odry.cz 

 • MŠ Čtyřlístek Odry – Loučky

     www.msloucky.webnode.cz

 • MŠ Čtyřlístek Odry – Kamenka (zápis od 7.00 – 15.30 hod.)

                                               www.ctyrlistekodry.cz

 

     Jak probíhá zápis :

Využijte dnů zápisu a přijďte si spolu s vaším dítětem prohlédnout prostředí  mateřské školy, seznámit se s paní učitelkou, poradit se, které základní sebeobslužné dovednosti máte doma s dětmi ještě upevňovat pro snadnější vstup do MŠ.

 • Ve stanovené dny si vyzvedněte formuláře k zápisu ve vámi vybrané mateřské škole

      (přihlášku do MŠ, evidenční list, přihlášku ke stravování)

 • K zápisu přineste svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte
 • Vyplněnou přihlášku a potvrzený evidenční list od lékaře vraťte zpět do MŠ nejpozději  do pěti dnů
 • Pokud počet žádostí  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude se ředitelka MŠ řídit směrnicí pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a  bude přihlížet k těmto kritériím :
 1. Potvrzení o očkování  dítěte ( evidenční list pro potvrzení o očkování si mohou rodiče vyzvednoutMŠ ještě před zápisem nebo dodat do pěti dnů po zápise)
 2. Dosažení věku dítěte 6 let období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku
 3. Trvalý pobyt dítěte obci, ve které mateřská škola sídlí
 4. Sourozenec dítěte již docházející do stejné mateřské školy