Oddeleni

Naše aktivity

 MŠ Pohořská - rozvrh kroužků a aktivit pro děti

„Malí plaváčci″ – plavecký kurz probíhající vždy v pondělí od 10.9.2018 v době od 7.00 – 11.00 hod na bazéně v Hranicích na Moravě pro přihlášené děti. Konec kurzu je 19.11.2018.

„Malí sportovci″ - děti dochází do ZŠ Pohořská, kde cvičí v tělocvičně. Třída Kuřátka, Sluníčka - navštěvují každý čtvrtek. 

„Logopedie″ – je pro děti se špatnou výslovností od 4 let, kterou doporučí po dohodě s rodiči p.uč. z tříd. Konzultaci si můžete domluvit s p.uč.Alenou Šustkovou na telefonním čísle 737 430 632.

MŠ Sokolovská - rozvrh kroužků a aktivit pro rodiče a děti

„Cvičení rodičů a děti″ - probíhá v tělocvičně ZŠ Komenská každou středu v době od 17.00 - 18.00 hod pro děti ve věku 3 - 6 let pod vedením p. uč. A. Oherové. Poplatek za cvičící dvojici: 1.pololetí 350,- Kčza cvičící trojici 500,-Kč, 2.pololetí 500,- Kčza cvičící trojici 700,- Kč. Jednorázový vstup pro dvojici je 50,- Kč, pro trojici 70,- Kč.