Oddeleni

Splněná kritéria v programu: SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 8.3.2016

SPLNĚNÁ KRITÉRIA V PROGRAMU : SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA /8.3.2016/

Angažovanost a kultura stravování

 • Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se na svých dalších aktivitách.
 • S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
 • Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.
 • Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.
 
 
 

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

 • Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů
 • Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 • Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
 • V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
 • Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
 • Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
 • Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávání o jídle a stravování

 • Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.
 • Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
 • V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
 
 
 

Místní společenství a spolupráce

 
 • Aktivně se snažíme zapojit rodiče dětí do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.