01

Představujeme se Vám

Mateřská škola Čtyřlístek Odry je složena ze 4 útvarů (tj. celkem 10 tříd):

MŠ Pohořská, MŠ Sokolovská, MŠ Loučky, MŠ Kamenka.
Celková kapacita činí: 255 dětí - MŠ Pohořská 140 (5 tříd), MŠ Sokolovská 45 (2 třídy), MŠ Kamenka 25 (1 třída) a MŠ Loučky 45 dětí (2 třídy). Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku.

MŠ Pohořská

je moderní prosklená budova, kterou doplňuje velká zahrada se spoustou zeleně. V této MŠ se nachází 5 tříd, z toho 4 třídy věkově smíšených oddělení, 1 třída 5-6 letých dětí (oddělení specializované na TV).
O děti a zdárný provoz se stará 11 učitelek, 6 zaměstnanců školní jídelny, školnice, 3 uklizečky, pradlena, účetní. Provoz MŠ je od 6,00 do 16,00 hod.

MŠ Sokolovská

je dvojtřídní škola situována v blízkosti lesa, má přírodní členitou zahradu s možností celoročního využití. Specifikací této mateřské školy je její zařazení do projektu Zdravá mateřská škola.
Provoz MŠ je od 6,00 do 16,00 hod. O děti se starají 3 učitelky, 1 školnice a 1 výdejčí stravy.
 
MŠ Kamenka a Loučky

jsou umístěny na vesnicích, jedná se o velké patrové budovy s dostatkem prostoru a velkými zahradami, uzpůsobenými pro potřeby dětí. Vzhledem k umístění těchto škol na vesnici, mají děti možnost trávení velkého množství času v přírodě.

Obě MŠ pořádají spoustu akcí ve spolupráci s místními osadními výbory a rodiči dětí MŠ. O děti v MŠ Loučky se starají 3 učitelky, 1 školnice a 1 uklizečka. O děti v MŠ Kamenka se starají 2 učitelky, 1 školnice. Strava je dovážena ze ŠJ při MŠ Pohořská. Provoz MŠ Loučky od 6,00 do 16,00 hod, provoz MŠ Kamenka od 6,30 do 16,00 hod.