Oddeleni

Představujeme se Vám

Mateřská škola Čtyřlístek Odry je složena ze 4 útvarů (tj. celkem 11 tříd):

MŠ Pohořská, MŠ Sokolovská, MŠ Loučky, MŠ Kamenka.
Celková kapacita činí: 255 dětí - MŠ Pohořská 140 (5 tříd), MŠ Sokolovská 45 (2 třídy), MŠ Kamenka 28 (2 třídy) a MŠ Loučky 45 dětí (2 třídy). Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let věku.


MŠ Pohořská

Se skládá ze tří moderních prosklených budov. Je situovaná v blízkosti autobusového nádraží s velmi dobrou dopravní dostupností a zároveň dostatečně velkým parkovištěm pro osobní vozidla přímo u školy. Do jedné třídy mateřské školy je bezbariérový vstup, je tak zpřístupněna lidem se zdravotním handicapem. V objektu se nachází 5 tříd. Čtyři třídy jsou věkově smíšené - tj. pro děti od 3 do 6 let, jedna třída (Pohořská I.) je věkově homogenní, pro děti od 2 do 3 let, jedna třída pracuje s prvky Montessori. Moderní školní jídelna se 7 zaměstnanci, dováží stravu na ostatní útvary školy.  Školní jídelna pracuje převážně s čerstvými potravinami. Její snahou je vytvořit pomocí výživového poradce jídelníček tak, aby co nejvíce využíval sezónních potravin a vycházel ve velké míře z dodávek potravin od místních (blízkých) dodavatelů. Usilujeme tak o získání certifikátu Skutečně zdravá škola. Samostatná účtárna nabízející možnost hotovostní úhrady nákladů spojených s docházkou dítěte do MŠ a prádelna zvyšují komfort služeb poskytovaných rodičům dětí. Kolem celé školy je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy a dostatkem zahradních prvků a vybavení pro všechny děti.

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,00 hod. O děti a zdárný provoz se stará 10 učitelek, 1 AP, 2 chůvy, 7 zaměstnanců školní jídelny, školnice, 4 uklizečky, pradlena, účetní. 

MŠ Sokolovská

Mateřská škola je dvojtřídní a pracuje v programu Kurikula mateřské školy podporující zdraví. Do náplně její činnosti patří pravidelné turistické vycházky, 1 x měsíčně loutkové divadlo, cílená vzdělávací práce na PC. Děti obou tříd 1x týdně docházejí  k výuce Tv do tělocvičny ZŠ Komenského, kde také mají možnost  zacvičit si každý týden jedno odpoledne společně s rodiči. Pořádá pravidelné tvořivé dílny pro rodiče, setkání s prarodiči a spolupracuje s ostatními subjekty ve městě. Rodičům nových dětí učitelky nabízí tzv. adaptační období – kdy děti během prázdnin mohou poznat prostory MŠ a nové kamarády. 

Provoz MŠ je od 6,00 do 16,00 hod. O děti se starají 3 učitelky, 1 školnice a 1 výdejčí stravy.
 
MŠ Loučky

Dvě třídy mateřské školy pracují s prvky programu Začít spolu. Ve třídě starších dětí jsou centra aktivit (domácnost, ateliér, dílna, příroda, muzika, knihy a písmena, pohyb a hry),  kde jsou děti vedeny k samostatnému myšlení, rozvoji fantazie atd. Třída mladších dětí je svým vybavením uzpůsobena věku dětí. Velké množství činností je přenášeno do venkovního prostředí. Učitelky umožňují rodičům přímou účast na výuce dětí, rodiče se stávají součástí MŠ. Škola pořádá množství akcí pro děti a rodiče jako jsou např. společné výlety, besídky, tvořivé dílny ... Třídy  zároveň využívají celoročně  ekologické projekty.

Provoz MŠ Loučky od 6,00 do 16,00 hod. O děti v MŠ Loučky se starají 3 učitelky, 1 školnice a 1 uklizečka. Strava je dovážena ze ŠJ při MŠ Pohořská. 

MŠ Kamenka

Nově zrekonstruovaná patrová budova v malé vesnici v čistém přírodním prostředí. Zahrada je uzpůsobená jak programu ekologické třídy, tak i lesní třídy. Lze na ní nalézt ohniště, kaskády vybudované z břidlice, tunel jako přírodní prolézačku, záhony s bylinkami, vzrostlé ovocné stromy atd. V mateřské škole od roku 2017 pracuje lesní a  duhová třída. K aktivitám dětí je v přízemí budovy k dispozici jídelna, pobytová místnost pro děti lesní třídy, šatny a sociální zařízení. V prvním patře pak 2 velké herny a vybavená chodba pro pokusy a tvoření dětí. MŠ aktivně spolupracuje s rodiči , společně organizují slavnosti, brigády a tradiční akce roku pro občany ve spolupráci s místními organizacemi. Zapojení do projektu Recyklohraní napomáhá vzdělávání dětí v oblasti enviromentální výchovy. Děti s učitelkami vzájemně spolupracují se základními školami v Heřmanicích a Vítkově. 

Provoz MŠ Kamenka od 6,30 do 16,00 hod. O děti v MŠ Kamenka se starají 2 učitelky, 1 školnice. Strava je dovážena ze ŠJ při MŠ Pohořská.